Afstudeer onderzoek – Project Skillscoach – September 2019

Het onderwerp van mijn scriptie is ontstaan doordat ik het afgelopen half jaar nauw betrokken ben geweest bij project SkillsCoach. Project SkillsCoach heeft mij aangetrokken, omdat ten eerste onderwijs mij heel erg aantrekt, maar ook omdat ik er geïnteresseerd ben ik verschillende manier en factoren binnen coaching. Binnen dit project vond ik een mooie combinatie…

Adviesrapport – Claim your future – 24 mei 2019

Een van de ambities en doelstellingen van Claim Your Future is het volgen van de ontwikkeling van dedeelnemende studenten. Dit is belangrijk omdat het project innovatie tot stand brengt. Het is debedoeling dat de persoonlijke ontwikkeling van de student wordt weergegeven door middel van eenlongitudinal measurement tool (de tool). De soft skills: persoonlijk leiderschap, samenwerken,…

Research on the business model for the European Center for Evidence-Based Mentoring – 2017

Management summary This is a research report about the research that has been conducted on the business model for theEuropean Center for Evidence-Based Mentoring. The European Center for Evidence-Based Mentoring has already launched about a year ago, in March2016 and established their mission and vision. However, how to achieve these ambitions is notcompletely elaborated yet.…

SESAME: The impact of a project – June 2017

Preface When the time came to find an internship for the graduation phase of my education, I wished to dosomething different. Then I heard about MentorProgramma Friesland and I decided to send them myletter of application. I decided to do this because I am also hoping to become a teacher after this courseand this seemed…

The influence of mentoring on educational expectations and attainment – 15 May 2017

Foreword With the approval of NHL University and the examination board of the Social Workdepartment, this research was carried out at the UMB Center for Evidence-Based Mentoringin Boston, Massachusetts, led by Professor Jean E. Rhodes. This internship placement wasestablished in collaboration with (1) the UMB Center for Evidence-Based Mentoring, (2)NHL University and, (3) Stenden University…

Mentoring tegen jeugdwerkloosheid – 3 maart 2016

Hoge jeugdwerkloosheid onder jongeren met een migrantenachtergrond De werkloosheid onder jongeren met een migrantenachtergrond is veel hogerdan de gemiddelde werkloosheid onder jongeren. Zo was van de 15- tot 25-jarige autochtonen in 2014 10% werkloos, terwijl dit bij Marokkaans-Nederlandse jongeren 28% was, bij Turks-Nederlandse jongeren 25% en bijSurinaams-Nederlandse jongeren 26% (Bellaart, Aussems & Wichgers, 2015).Dit probleem…

Hoe kunnen MBO studenten hun persoonlijke ontwikkeling in een mentorrelatie het beste tot uiting laten komen? – 26 januari 2016

Voor u ligt het onderzoek ‘Hoe kunnen mbo studenten hun persoonlijke ontwikkeling in eenmentorrelatie het beste tot uiting laten komen?’. In het vooronderzoek kwam naar voren dat erbehoefte was aan een tool om de ontwikkeling in een mentorrelatie vast te leggen. Het is geschrevenin het kader van de module Strategisch HRM en het vak externe…

Onderzoeksverslag – Naamsbekendheid – 20 December 2015

AANLEIDING Mijn stage vervul ik de komende twintig weken bij het MentorProgramma Friesland. In opdracht vanMentorProgramma Friesland voer ik een onderzoek uit. De uitgang van dit onderzoek is het oplossenvan een ‘probleem’ binnen MentorProgramma Friesland. Uit gesprekken met de coördinatoren vanhet MentorProgramma Friesland bleek de naamsbekendheid van het programma nog niet optimaalte zijn. Mijn onderzoek…

‘Laat jezelf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort!‘ – December 2015

Echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren student In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor eenstudierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitvalgroot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en…

Onderzoeksrapport MentorProgramma Friesland – 6 November 2015

Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport die wij hebben gemaakt voor de opleiding Human ResourceManagement aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Het onderzoek is uitgevoerd voorMentorPramma Friesland, voor onze externe opdracht. In dit onderzoek hebben wij gekeken watHRM studenten nodig hebben om studentmentoring te kunnen bieden aan laatstejaars niveau 4 mbostudenten die willen doorstromen naar het…

Superdiversiteit in het mbo – Juni 2015

Voorwoord Echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren studentIn onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zovroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben:valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) enhet…

‘Laat jezelf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort!‘ – December 2015

Echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren student In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor eenstudierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitvalgroot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en…

Superdiversiteit in het mbo – Juni 2015

Voorwoord Echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren studentIn onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zovroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben:valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) enhet…

Afstudeer onderzoek – Project Skillscoach – September 2019

Het onderwerp van mijn scriptie is ontstaan doordat ik het afgelopen half jaar nauw betrokken ben geweest bij project SkillsCoach. Project SkillsCoach heeft mij aangetrokken, omdat ten eerste onderwijs mij heel erg aantrekt, maar ook omdat ik er geïnteresseerd ben ik verschillende manier en factoren binnen coaching. Binnen dit project vond ik een mooie combinatie…

Adviesrapport – Claim your future – 24 mei 2019

Een van de ambities en doelstellingen van Claim Your Future is het volgen van de ontwikkeling van dedeelnemende studenten. Dit is belangrijk omdat het project innovatie tot stand brengt. Het is debedoeling dat de persoonlijke ontwikkeling van de student wordt weergegeven door middel van eenlongitudinal measurement tool (de tool). De soft skills: persoonlijk leiderschap, samenwerken,…

Research on the business model for the European Center for Evidence-Based Mentoring – 2017

Management summary This is a research report about the research that has been conducted on the business model for theEuropean Center for Evidence-Based Mentoring. The European Center for Evidence-Based Mentoring has already launched about a year ago, in March2016 and established their mission and vision. However, how to achieve these ambitions is notcompletely elaborated yet.…

SESAME: The impact of a project – June 2017

Preface When the time came to find an internship for the graduation phase of my education, I wished to dosomething different. Then I heard about MentorProgramma Friesland and I decided to send them myletter of application. I decided to do this because I am also hoping to become a teacher after this courseand this seemed…

The influence of mentoring on educational expectations and attainment – 15 May 2017

Foreword With the approval of NHL University and the examination board of the Social Workdepartment, this research was carried out at the UMB Center for Evidence-Based Mentoringin Boston, Massachusetts, led by Professor Jean E. Rhodes. This internship placement wasestablished in collaboration with (1) the UMB Center for Evidence-Based Mentoring, (2)NHL University and, (3) Stenden University…

Mentoring tegen jeugdwerkloosheid – 3 maart 2016

Hoge jeugdwerkloosheid onder jongeren met een migrantenachtergrond De werkloosheid onder jongeren met een migrantenachtergrond is veel hogerdan de gemiddelde werkloosheid onder jongeren. Zo was van de 15- tot 25-jarige autochtonen in 2014 10% werkloos, terwijl dit bij Marokkaans-Nederlandse jongeren 28% was, bij Turks-Nederlandse jongeren 25% en bijSurinaams-Nederlandse jongeren 26% (Bellaart, Aussems & Wichgers, 2015).Dit probleem…

Hoe kunnen MBO studenten hun persoonlijke ontwikkeling in een mentorrelatie het beste tot uiting laten komen? – 26 januari 2016

Voor u ligt het onderzoek ‘Hoe kunnen mbo studenten hun persoonlijke ontwikkeling in eenmentorrelatie het beste tot uiting laten komen?’. In het vooronderzoek kwam naar voren dat erbehoefte was aan een tool om de ontwikkeling in een mentorrelatie vast te leggen. Het is geschrevenin het kader van de module Strategisch HRM en het vak externe…

Onderzoeksverslag – Naamsbekendheid – 20 December 2015

AANLEIDING Mijn stage vervul ik de komende twintig weken bij het MentorProgramma Friesland. In opdracht vanMentorProgramma Friesland voer ik een onderzoek uit. De uitgang van dit onderzoek is het oplossenvan een ‘probleem’ binnen MentorProgramma Friesland. Uit gesprekken met de coördinatoren vanhet MentorProgramma Friesland bleek de naamsbekendheid van het programma nog niet optimaalte zijn. Mijn onderzoek…

Onderzoeksrapport MentorProgramma Friesland – 6 November 2015

Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport die wij hebben gemaakt voor de opleiding Human ResourceManagement aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Het onderzoek is uitgevoerd voorMentorPramma Friesland, voor onze externe opdracht. In dit onderzoek hebben wij gekeken watHRM studenten nodig hebben om studentmentoring te kunnen bieden aan laatstejaars niveau 4 mbostudenten die willen doorstromen naar het…