Het mentorschap

Deelname aan het MentorProgramma biedt gelegenheid om eigen vaardigheden als trainer/coach/begeleider op peil te houden en aan te scherpen. Daarnaast blijf je op intensieve wijze in contact met de belevingswereld van jongeren, de werknemers (en werkgevers!) van morgen.

Mentoring levert een onmisbare bijdrage aan groei en succes. Mentees (studenten) bereiken hun doelen beter en sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die dezelfde weg al eerder heeft afgelegd. Ze maken gebruik van de successtrategieën van de mentor. Zowel de mentor als de mentee ervaren positieve effecten van de coachingsrelatie.

  • De mentee krijgt meer zelfvertrouwen en het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan.
  • De mentor deelt eigen ervaringen, kennis en inzicht en wordt zo een rolmodel.
  • Zowel mentor al mentee leren van elkaar

Ben je geïnteresseerd in mentoring en wil je meer informatie? Met de knop onderin kun je je (vrijblijvend) aanmelden of neem contact met ons op per e-mail!