Wil je meer weten over onze projecten? Klik op de naam voor meer informatie!

Mentoring is een groeiend populair instrument in Europa omdat het sterke verbindingen creëert tussen mensen en organisaties op regionaal en lokaal niveau. Deze verbindingen zijn ook nodig op Europees niveau onder mentorprogramma’s om meer impact te genereren. Door Europees samenwerken kunnen mensen van elkaar leren, samen nieuwe instrumenten ontwikkelen en de kwaliteit van hun werk vergroten. Dit komt ten goede van het vergroten van de impact waar mentoren en mentees samen voor kiezen in hun mentorrelatie.

MentorProgramma Friesland heeft daarom de leidende rol in meerdere Europese projecten. In deze projecten nemen mbo en hbo studenten zelf de regie voor veranderingen in innovatie en ze nemen hun toekomst in eigen hand. Persoonlijk leiderschap, rolmodelschap, ethisch ondernemerschap, ondernemend handelen, netwerkvaardigheden, soft skills, peermentoring en gelijke kansen zijn vaste waarden in deze projecten. Insteek van de projecten is heel divers, van onderzoeksactiviteiten tot nieuwe vormen van matchmaking; de projecten leiden tot nieuwe inzichten, kennis en instrumenten die weer ten goede komen aan de kwaliteit van het eigen programma.

In nauwe samenwerking met het European Centre for Evidence-Based mentoring, een netwerk dat kennis en verhalen deelt om zo mentoring te verbeteren, bedenken en richten we onze projecten op. Met oog op de leervragen van onze studenten komen we op ideeën die vertaald worden naar projecten, zo kan iedere student zich bij een project voegen waar zij meer uit kunnen halen. Wil je bijvoorbeeld ondernemer worden, wil je je meer richten op het ontwikkelen van soft skills of wil je verandering zien in het onderwijs? Geen vraag is te gek, bij ons kun je je ontwikkelen en samen met een groep of mentor aan je ambities en aspiraties werken!

Wilt u meer weten over onze innovatieve activiteiten? Neem dan contact met ons op.