Match in Art & Culture

Als een mentororganisatie met veel ervaring weten we dat mentorschap een universeel instrument is om de jongeren te empoweren. Het is een essentieel instrument om mensen verbonden te houden en een culturele sleutelfactor in duurzame ontwikkeling en sociale verandering. We weten ook dat de cultuur versterkt de sociale cohesie.

In samenwerking met de internationale partners uit Bulgarije, Spanje en Italië gaat de projectgroep aankomende twee jaar verschillende methoden ontwikkelen, toepassen en analyseren voor het ondersteunen van verschillende doelgroepen om hen dichter bij cultuur en kunst te brengen en hun sociale vaardigheden en integratie te verbeteren. De implementatie van het huidige idee zal bijdragen aan sociale inclusie voor jongeren die risico lopen door middel van artistieke en culturele blootstelling en zal ruimte creëren voor hen om transversale vaardigheden te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over het project ‘’ Match in Art & Culture’’ neem dan contact met ons op

The “Match with Arts and Culture”  project is funded by the Erasmus+ programme of the European Commission. This publication reflects only the views of the project partners and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“