Bij het innovatieve project Mentor Your Future staat sociale inclusie centraal, gelijke kansen in het onderwijs. Een belangrijke rol is hierin vastgelegd voor de huidige hbo-studenten. Hun rolmodelschap kan er toe bijdragen dat andere jongeren zich bewuster worden van hun eigen kansen binnen het onderwijs. Zo ontstaat het leren van elkaar. Hun eigen ervaringsverhaal kan andere jongeren ook motiveren om door te leren.

Een mooie bijkomstigheid is dat de studenten hun transversale skills ontwikkelen. Dit zijn vaardigheden die interessant zijn voor de latere arbeidsmarkt. 

In samenwerking met 5 universiteiten en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) uit Bulgarije, Frankrijk, Cyprus, Spanje en Duitsland zal het project een gemeenschappelijke Europese methodologie ontwikkelen waarmee student mentoring in het hoger onderwijs te implementeren. De toegevoegde waarde van het implementeren van student mentoring activiteiten is groot, zo draagt het bij aan betere sociale inclusie in het onderwijstraject. Het doel is om studenten in te laten zien wat voor verantwoordelijkheden zij hebben tegenover hun medestudenten en op wat voor manier zij kunnen bijdragen aan sociale inclusie door erkennen dat zij een rolmodel zijn voor anderen. 

Mentor Your Future e-mail header

Studentmentoren gaan de komende drie jaar deelnemen aan internationale evenementen en transnationale activiteiten. Voor de internationalisering van het onderwijs is dit een mooie gelegenheid. 

Personeel en docenten van het hoger onderwijs worden ook meegenomen in de ontwikkelingen. Voor hen wordt er een teachers guide ontwikkeld. Op deze manier zien zij ook de waarde van mentoring en ontwikkelen ze competenties en kennis over hoe studentmentoring onderdeel kan worden van de curricula in het onderwijs. 

Er worden ‘Impact evenementen’ georganiseerd voor beleidsmakers om te leren over de impact van mentoring op het leven van jongeren en uiteindelijk op sociale inclusie.

Dit krantenartikel geeft goed weer wat een studentmentor kan betekenen en wat de bedoeling is van dit project.