Het project Value and Future focust op het ontwikkelen van ethisch ondernemerschap bij studenten, geïnspireerd en begeleid door rolmodellen uit het bedrijfsleven. Bij Value and Future draait het om duurzaam, toekomstbestendig ondernemerschap, dat gebaseerd is op ethiek en waarden. Jongeren leren door diverse activiteiten, zoals een lessenserie, future days, een quick scan tijdens bedrijfsbezoeken, en een online platform voor storytelling. Ze leren de dialoog aan te gaan met ondernemers, docenten en met elkaar over ethiek en morele dilemma’s.

Het project is een samenwerking met 5 roc’s, universiteiten en ngo’s uit Cyprus, Duitsland, Spanje, Litouwen en Griekenland.

Friesland College is penvoerder van het project, namens MentorProgramma Friesland. 

Hoe werken wij?

Duurzaam, toekomstbestendig ondernemen is gebaseerd op ethiek en waarden. Dit is het motto van project Value and Future, een innovatief project dat 6 partners in Europa verbindt met een gemeenschappelijk doel: jongeren mondiger maken voor ethisch ondernemerschap en leiderschap, geïnspireerd door rolmodellen. Het project stelt de ambitie om de vaardigheden en mind-set van jongeren te ontwikkelen, gebaseerd op waarden en empathie in plaats van alleen winst of professionele protocollen. Het project moedigt studenten van beroepsonderwijs en -opleiding aan om actief het doel voor hun eigen ondernemerstoekomst te zoeken en de ethische keuzes te erkennen die ondernemingen om hen heen laten zien.


Door middel van een reeks activiteiten en lessen ondersteund door leerkrachten en ondernemers, beroepsonderwijs studenten gaan in een dialoog over morele dilemma’s in ondernemingen in relatie tot mens en planeet. Ze leren kritische vragen te stellen en zoeken naar positieve rolmodellen. Als gevolg van projectactiviteiten gaan studenten in gesprek met ondernemingen om waarden, ethiek en authenticiteit te definiëren en het verschil dat bedrijven kunnen maken in de samenleving. In deze gesprekken stellen studenten zich voortdurend de vraag: ‘Wat is voor mij als toekomstige ondernemer belangrijk en wat is belangrijk voor ondernemers die ik ontmoet? Wat is belangrijk voor mijn toekomstige bedrijf en wat is belangrijk voor bedrijven om me heen?’. Het project verbindt de behoefte aan krachtig ondernemerschapsonderwijs dat de mindset van
jongeren en docenten verandert in de ethische en morele invalshoeken van hun keuzes, het carrièrepad en de plaats in de samenleving.