AANLEIDING

Mijn stage vervul ik de komende twintig weken bij het MentorProgramma Friesland. In opdracht van
MentorProgramma Friesland voer ik een onderzoek uit. De uitgang van dit onderzoek is het oplossen
van een ‘probleem’ binnen MentorProgramma Friesland. Uit gesprekken met de coördinatoren van
het MentorProgramma Friesland bleek de naamsbekendheid van het programma nog niet optimaal
te zijn. Mijn onderzoek zal ik dan ook met oog op dit onderwerp gaan vervullen

DOEL/ FUNCTIE ONDERZOEKSOPDRACHT

Het doel van het onderzoek is het vinden van een geschikte oplossing op een vraagstuk (probleem)
binnen MentorProgramma Friesland aan de hand van de methodiek Design Thinking. Het vraagstuk;
naamsbekendheid, heeft hier de leidende factor.

Om te bevestigen of naamsbekendheid wel degelijk het desbetreffende vraagstuk is, wordt
bestaande informatie vergaard en geanalyseerd.

De bestaande informatie is vergaard aan de hand van gesprekken met coördinatoren van
MentorProgramma Friesland en gesprekken met medestudenten van de NHL. Hieruit bleek de
naamsbekendheid onder scholen een probleem te zijn. Het onderzoeken van de naamsbekendheid
onder alle MBO en HBO partnerscholen van MentorProgramma Friesland is te omslachtig, waarop
gezocht werd naar een geschikte afgebakende doelgroep

De doelgroep betreft studenten binnen het X-Honours programma op de NHL. Aan de hand van de
kennis van de coördinatoren van het MentorProgramma Friesland, ontstond de volgende conclusie;
wanneer een programma binnen de scholen meer naamsbekendheid wil krijgen, dit nu vooral op
twee manieren gebeurd. Het programma wordt of is onderdeel van de school/ opleiding, of het
programma krijgt bekendheid door de studenten zelf (door studenten voor studenten). Omdat
MentorProgramma Friesland al onder X-Honours studenten bekend wordt gemaakt (weliswaar door
de aanwezige leraren) en het in zekere zin ook al onderdeel uit maakt van het X-Honours programma
volgde, opzoek naar antwoorden, een gesprek met Oege Reitsma (coördinator van het X-Honours
programma). Dhr. Reitsma wist te vertellen dat men X-Honours studenten, aan het begin van het
tweede jaar, bekend maakt met het MentorProgramma Friesland en hierna nog één of twee keer een
informatie bijeenkomst organiseert omtrent MentorProgramma Friesland. Echter, deze methodes
staan nog niet vast en vormen geen constante factor

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment