Het onderwerp van mijn scriptie is ontstaan doordat ik het afgelopen half jaar nauw betrokken ben geweest bij project SkillsCoach. Project SkillsCoach heeft mij aangetrokken, omdat ten eerste onderwijs mij heel erg aantrekt, maar ook omdat ik er geïnteresseerd ben ik verschillende manier en factoren binnen coaching. Binnen dit project vond ik een mooie combinatie van mijn twee interesses, waar ook nog veel ruimte was voor innovatie en ontwikkeling. Persoonlijk ben ik meer een praktijkwerken dan iemand die vanuit de theorie werkt. Ik zeg altijd: “Nieuwe plannen zijn er om uit te proberen.” Dit wou ik ook naar voren laten komen in mijn afstudeeronderzoek en vandaar is de keuze gemaakt om muzisch agogische workshop te ontwerpen en uit te voeren.

Het onderzoek is uitgevoerd in een derdejaars mbo Styling & Design klas, waar wij vele positieve en enthousiaste feedback hebben mogen ontvangen op mijn workshops. Team SkillsCoach Friesland is ook erg enthousiast over dit nieuwe concept en willen na de zomervakantie starten met het aanbieden van dit concept binnen de mbo scholen in Leeuwarden. In samenwerking met project SkillsCoach zal ik betrokken blijven bij de uitvoering van mijn ontwikkelde concept.

In de voorbereiding en tijdens de uitvoering heb ik ontzettend veel support en hulp gehad van de mensen uit mijn netwerk die ik het afgelopen half jaar heb mogen opbouwen. Al deze mensen wil ik daarom even in het zonnetje zetten en bedanken voor hun medewerking. Als allereerst wil ik Henk Boonstra bedanken voor de constante ondersteuning, kritisch oog en feedback tijdens de begeleidingsmomenten in mijn onderzoeksperiode. Daarbij wil ik ook Szilvia Simon bedanken voor de opstart en de scriptie ondersteuning die ik heb mogen ontvangen van haar vanuit Mentorprogramma Friesland/ project SkillsCoach. Ook wil ik team SkillsCoach Friesland bedanken voor hun warme ontvangst binnen het project en het meedenken binnen de ontwikkeling van mijn concept. Bedankt Akke Gerlsma en Oege Reitsma (NHLStenden), Marja de Boer (Friesland College),Jeannette Nieuwenhuis(Van Hall Larenstein), Elly Bolsius en Eelkje Algra(Nordwin College) en Brigitta Bruinsma (ROC Friese Poort).

In het bijzonder wil ik Akke Gerlsma nog extra bedanken voor haar hulp bij de werving van hbo-studentmentoren/ workshopleiders, waardoor ik een workshopteam heb kunnen samenstellen.

Natuurlijk wil ik dan ook mijn team van workshopleiders Aukje van der Veen, Bodine Kloosterman en Arthur Stein bedanken voor de goede samenwerking en jullie steun tijdens de uitvoering. En daarbij mijn workshop assistentes Elena Barison, Pia Sedlmeier, Sander Visser, Lotte Koper en Saskia Obbink voor hun afwisselende assistente bij de workshops.

Binnen Friesland College wil ik graag Jessie en Harm bedanken voor het beschikbaar stellen van hun mbo-klassen, zodat ik bij Jessie mijn metingen en uitvoering kon waarmaken en bij Harm mijn metingen kon doen bij de controleklas.

Tot slot wil ik alle mbo-studenten van beide klassen bedanken voor hun medewerking in de uitvoering van mijn scriptie en de vijf hbo-studentmentoren binnen SkillsCoach voor hun tijd en de medewerking bij mijn interviews.

Tijdens mijn scriptie periode ben ik dankbaar voor de vele nieuwe mensen die ik heb mogen ontmoeten en het netwerk wat ik heb kunnen opbouwen.

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van deze scriptie.

Yvonne van der Veen,

Leeuwarden, september 2019