Een van de ambities en doelstellingen van Claim Your Future is het volgen van de ontwikkeling van de
deelnemende studenten. Dit is belangrijk omdat het project innovatie tot stand brengt. Het is de
bedoeling dat de persoonlijke ontwikkeling van de student wordt weergegeven door middel van een
longitudinal measurement tool (de tool).

De soft skills: persoonlijk leiderschap, samenwerken, kritisch denken, cultureel bewustzijn en
zelfverzekerdheid, zijn essentieel bij het weergeven van de persoonlijke ontwikkeling van de student.
Deze essentiële soft skills dienen in verschillende hoofdstukken van de tool aan bod te komen:

In het hoofdstuk ‘Professionele houding’ komen persoonlijke leiderschap en zelfverzekerdheid aan
bod. Bij persoonlijke leiderschap is het belangrijk dat er wordt gevraagd naar de persoonlijke
leerdoelen van de student, inzicht in vaardigheden, eigenschappen en kwaliteiten en de pro-activiteit
van de student. Bij zelfverzekerdheid staat centraal dat studenten een groei doormaken in het geven
van workshops, presentaties, netwerken etc. Het is aanbevolen om dit hoofdstuk te meten aan de
hand van een zelfrapportagevragenlijst, waar bij verschillende ontwerpen een storyline wordt
toegepast.

In het hoofdstuk ‘Samenwerken’ komen de vaardigheden samenwerken en cultureel bewustzijn aan
bod. Bij samenwerken staat de interactie met anderen centraal; het geven en ontvangen van feedback,
communicatie tussen de studenten en de inzet van de studenten. Er wordt aanbevolen dat
samenwerken wordt gemeten aan de hand van een studentarena en een zelfrapportagevragenlijst. De
student dient een reflectie te schrijven van de studentarena, wat een onderdeel moet zijn van de tool.
Bij de bevordering van het cultureel bewustzijn staat de internationale trainingsweek centraal. Het is
aanbevolen om dit in een zelfrapportagevragenlijst aan bod te laten komen, waar de vragen gericht
zijn op de internationale trainingsweek.

In het hoofdstuk ‘Kritisch denken’ is het van belang dat de volgende aspecten aan bod komen:
analyseren en gebruik maken van informatie, probleemoplossend denken en het aanpakken van
complexe problemen en zaken. Het wordt aanbevolen dat de bevordering van kritisch denken wordt
gemeten aan de hand van een zelfrapportagevragenlijst. Deze vragenlijst dient te worden onderbouwt
met enkele situatieschetsen en storylines. In de tool dienen de vragen te worden gericht op de
leeractiviteiten van CYF en de aspiratie van de student.

Daarnaast is er aanbevolen om na de realisatie van de tool, een pilot te organiseren met alle zes
deelnemende Europese landen. Gedurende deze pilot moet de tool worden getest en kan deze worden
aangepast waar nodig. Per land dienen drie studenten mee te werken aan deze pilot. Aan de hand van
deze pilot kan er worden geconcludeerd of de tool op een gebruiksvriendelijke wijze wordt ervaren en
of de studenten optimaal hun persoonlijke ontwikkeling gedurende Claim Your Future kunnen
beschrijven.

Er zijn meerdere culturele verschillen van invloed kunnen zijn op de tool, omdat het een tool wordt die
voor zes Europese landen geldt. De culturele verschillen die van invloed zijn hebben betrekking op de
volgende onderwerpen: het omschrijven van de persoonlijke ontwikkeling, de omgang met feedback,
het prestatieniveau en het uitspreken van waardering.

De kosten die aan deze aanbevelingen gebonden zijn, zijn nihil. Dit komt doordat er veel wordt gewerkt
met studenten die deelnemen aan Claim Your Future en er altijd beschikbare ruimtes zijn.