Voor u ligt het onderzoek ‘Hoe kunnen mbo studenten hun persoonlijke ontwikkeling in een
mentorrelatie het beste tot uiting laten komen?’. In het vooronderzoek kwam naar voren dat er
behoefte was aan een tool om de ontwikkeling in een mentorrelatie vast te leggen. Het is geschreven
in het kader van de module Strategisch HRM en het vak externe opdrachten. Dit is een onderdeel van
het derdejaars programma HRM op Stenden Hogeschool te Leeuwarden en is geschreven in opdracht
van Mentor Programma Friesland.

Wij danken Syanna Cuperus en Szilvia Simons voor de kennis en ervaring die jullie wilden delen en
met de hulp bij het vinden van de juiste mensen om het product zo volledig mogelijk te maken. Ook
danken wij de mensen die hun mening wilden geven over de tools die wij hadden ontwikkeld,
hierdoor zijn wij een stuk verder gekomen.

Wij hebben er met veel plezier aan gewerkt en vonden het erg leuk en leerzaam om dit te doen. Wij
hopen dat Mentor Programma Friesland wat heeft aan ons product en dat het in de praktijk gebruikt
zal worden.

Wij wensen u veel leesplezier

Linde Rutgers en Rebecca Broers.
Leeuwarden, 26 januari 2016.