Voorwoord

Voor u ligt het onderzoeksrapport die wij hebben gemaakt voor de opleiding Human Resource
Management aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Het onderzoek is uitgevoerd voor
MentorPramma Friesland, voor onze externe opdracht. In dit onderzoek hebben wij gekeken wat
HRM studenten nodig hebben om studentmentoring te kunnen bieden aan laatstejaars niveau 4 mbo
studenten die willen doorstromen naar het hbo.

Het schrijven van dit onderzoeksrapport was voor ons een erg leerzame ervaring. Wij hebben
vaardigheden, zoals het doen van onderzoek en het rapporteren hiervan, verder ontwikkeld.
Daarnaast hebben wij veel kennis opgedaan over mentoring.

In de periode dat wij onderzoek hebben gedaan, hebben wij ontzettend veel hulp gehad van Szilvia
Simon. Wij willen haar bij deze bedanken voor haar inzet en de tijd die ze voor dit onderzoek vrij
wilde maken. Daarnaast willen wij alle mensen bedanken die deel hebben genomen aan de
focusgroep. Tevens willen wij onze docenten, Marjolein Hensen-Broeders en Jacqueline Rietveld,
bedanken voor de hulp.

Wij wensen jullie veel plezier met het lezen van ons onderzoeksrapport.

Mayke Kromhout, Marieke Pijpker & Anita Pot
Leeuwarden, november 2015

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment