Het goede doen met de goede redenen. Wat betekend dat in de praktijk? Het gaat over de waarden van een persoon of onderneming waar die voor staat en op welke manier dit wilt uiten. De nieuwe generatie werknemers wil niet meer alleen voor geld werken. Ze zoeken een diepere betekenis en betrokkenheid in hun werk. Deze medewerkers zijn niet winst gedreven, maar maatschappelijk gedreven.

Een belangrijk gegeven, omdat door afgelopen jaren heen aspecten als duurzaamheid, transparantie naar de klant en verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving of zelfs keten steeds belangrijker worden geacht. Voor sommigen een grijs gebied, maar veel bedrijven maken hier echt werk van. Zij creëren een bedrijfscultuur waarin persoonlijke drijfveren van de ondernemer en medewerkers elkaar raken. Een cultuur waar ruimte is om het handelen van mensen vanuit alle perspectieven te bekijken, elkaar te motiveren en stappen te zetten naar innovatie zoals de Sustainable Development Goals.

Deze ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel SDG’s genoemd, hebben de kracht om een betere en duurzame wereld te realiseren voor 2030.  De doelen hebben onder meer te maken met de toekomstige generatie en ondernemen.  Het motto van project Value and Future luidt als volgt: “Duurzaam, toekomstbestendig ondernemen is gebaseerd op ethiek en moreel handelen. Gezien dat ondernemen de basis is om innovatie teweeg te brengen vinden wij het belangrijk om onze werkzaamheden te koppelen aan de SDG’s.

“Duurzaam, toekomstbestendig ondernemen is gebaseerd op ethiek en moreel handelen”. Dit is het motto van project Value and Future. Een innovatief driejarig project waarin we samenwerken met Europese onderwijsinstellingen, NGO’s en social enterprises uit Duitsland, Cyprus, Griekenland, Litouwen en Spanje aan een gemeenschappelijk doel: jongeren mondiger maken voor ethisch ondernemerschap en leiderschap, geïnspireerd door rolmodellen.

Het project moedigt mbo-studenten aan om het doel voor hun eigen ondernemerstoekomst te zoeken en de ethische keuzes te herkennen die ondernemingen om hen heen laten zien. Het project focust zich op het onderzoeken, herkennen en verklaren van normen en waarden in de praktijk, omdat er een groeiende aandacht is voor bedrijfsethiek, maar tegelijkertijd gebrek aan onderwijs in ethisch ondernemerschap binnen het mbo in Europa. Het project Value and Future grijpt in op deze kans door samen met vijf Europese landen een onderwijsmethode te ontwikkelen die ondernemen, duurzaam en waardegedreven leren combineert. Studenten komen hierbij ook in kontakt met rolmodellen uit het bedrijfsleven. Ondernemers en mensen die de morele moed hebben zich te onderscheiden op Ethisch vlak zijn een grote inspiratiebron voor studenten.

Deze onderwijsmethode bestaat onder meer uit het organiseren van (online) workshops/ brainstormsessies met ondernemers en het ontwikkelen van lessen ondersteund door leraren en rolmodellen uit het bedrijfsleven. Studenten gaan tijdens deze lessen in gesprek over ethiek, ethische dillema’s en moreel handelen in relatie tot mens en planeet. Mbo studenten kunnen op deze wijze antwoord geven op vragen als: “wat vind ik als toekomstige ondernemer belangrijk, waar wil ik aan bijdragen en wat is belangrijk voor de omgeving waarin ik ga werken?”

Enthousiasme Door de goedkeuring van Erasmus+, is het project Value and Future vanaf september 2020 van start gegaan. In november waren de Kick-Off days georganiseerd en hebben we voor het eerst met al onze partners kennis gemaakt via Microsoft Teams. Naast het uitten van onze enthousiasme voor het project en kennismaking hebben alle partners een presentatie gegeven over hun rol binnen het project, zijn de eerste mijlpalen besproken en was een student van ROC Friese Poort uitgenodigd om zijn eigen ontwikkelde Value and Future logo te presenteren.

Na een rustige kerstvakantie hebben we de werkzaamheden verder opgepakt. Een voorbeeld hiervan zijn de workshops Ethisch Ondernemen die op 14 en 21 januari waren georganiseerd. Het doel van de workshops was om studenten kennis te laten maken met ethiek, maar nog belangrijker om vanuit hun kennis en kwaliteiten mee te denken over het onderwerp. De eerste workshop stond in het kader van ethische dilemma’s en hoe de invloed van ethiek groter kan worden. Bij de tweede workshop is een ondernemer uitgenodigd die zo vrij was zijn ethische dilemma toe te lichten. Vervolgens werd de casus samen met de studenten aan de hand van een stappenplan besproken.

Na het overwegen van alle voor- en nadelen, het maken van keuzes en het evalueren hiervan hebben de studenten op het einde van de workshop advies kunnen geven aan de ondernemer.

Om de filosofie van Value and Future zoveel mogelijk te verspreiden zijn in februari dezelfde workshops georganiseerd. De eerste twee workshops zijn in het Nederlands gehouden, maar dit keer worden twee workshops voorbereid voor internationale studenten. De output van deze workshops zijn van grote waarden, omdat ze de basis zijn voor het ontwikkelen van lessen die we in de toekomst willen geven. Als vervolg hierop wordt een “Trainers gids” ontwikkeld. Daarnaast zijn we gestart met het creëren van content voor de website van Value and Future. Met andere woorden: we zijn druk bezig geweest!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment