Vanaf jongs af aan stimuleren ouders en docenten je om al je talenten te ontwikkelen en je dromen te bereiken. Binnen het Friesland College zijn diverse projecten gaande waar talent ontwikkeling zichtbaar wordt gemaakt. Wij als talent VET werken aan talent ontwikkeling binnen het MBO. Kent u ook zo’n activiteit of heeft u ervaring hiermee? Lees dan vooral verder en sluit u aan! 

Talent VET wil dan ook talent ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau stimuleren. Binnen dit project willen wij elkaar en onze internationale collega’s informeren en laten zien wat talentontwikkeling betekent binnen het Mentor Programma Friesland van het Friesland College. 


Om kansen, mogelijkheden en talent ontwikkeling te kunnen stimuleren is het van belang om kennis en ervaringen hierover te delen. Talent VET vindt het niet alleen van belang om dit op nationaal of lokaal niveau te delen maar ook op internationaal niveau. Hiervoor willen wij zoveel mogelijk activiteiten en ervaringen rondom talent ontwikkeling showcases richting onze internationale collega’s. 

 

Voelt u zich betrokken tot talentontwikkeling binnen mbo? Wilt u ook talent zichtbaar maken en de kennis hierover delen met onze internationale collega’s? Wij willen u de kans bieden om een eigen ervaringen met talentontwikkeling te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met k.gorczynska@mentorprogrammafriesland.nl

Wilt u meer weten over het lopende project omtrent Talent Vet en onze internationale collega’s? Lees dan hier  meer over onze ontmoeting op 24 en 25 oktober 2019 in Boedapest. Er is tijdens deze dagen een nieuw Erasmus Plus project van start gegaan; Talentmanagement in VET. MentorProgramma Friesland zal samen met mbo-instellingen uit Roemenië, Slovenië, Spanje en Hongarije 2 jaar lang aan de slag gaan om de good practices op het gebied van talentmanagement en mentoring in beroepsopleidingen te delen en te vergroten.