Net wat meer dan 11 jaar geleden kwam ik in contact met het MentorProgramma Friesland. Op een natuurlijke manier heb ik me zelf gekoppeld aan een mentor, een Poolse dame met pit en voor de duvel niet bang. Vanuit opleiding SPW van de ROC Friese Poort liep ik toen een stage bij een leerbedrijf die onder MPF viel, daar was mijn mentor ook werkzaam. Ik heb veel van haar geleerd en gezien hoe zij met elk persoon individueel te werk gaat. Zo was ze bij de ene heel rustig en zachtaardig, en bij mij lekker streng, duidelijk en druk. Heerlijk. Precies wat ik nodig had. In deze tijd heb ik veel geordende chaos meegemaakt wat mij vandaag de dag nog steeds goed doet! Na de opleiding ben ik begonnen in de bruine vloot als matroos. Dat is zeilen op zeilschepen over de wadden. Als maat (zo noemen ze dat hier) begeleide ik de mensen aan dek met het reilen en zeilen! Met alles dus, met meer dan 1000 mensen per seizoen. Hier heb ik veel toegepast wat ik van mijn mentor heb meegekregen. Maar hier houdt het verhaal niet op. Met alle ervaringen, kennis en adviezen ging ik verder studeren, omdat ik een schipper wou worden. Ik ben nu meer dan 4 jaar schipper op de Zuid-Holland en heb nog heel veel contact met mijn mentor. Nou ja Mentor is een te klein woord. Ik kan nog altijd bij haar aan kloppen voor hulp en informatie. Ik zie haar nog regelmatig, OF NOG BETER zij komt langs aan boord en we hebben altijd een goede tijd! Aan boord hebben we ook wel eens catering voor de groepen, ik heb mijn mentor en haar vriend vaak aan het boord ter ondersteuning. Wat het nu mooi is, is dat ik hun nu moet begeleiden aan boord. En dat lukt! Wij beleven heel veel mooie momenten samen, soms haar eigen dingen tegen haar gebruiken is ook wel erg leuk. Met al die steun, goede samenwerking en motivatie hoop ik mijn eigen schip te kopen en zo mijn eigen vloot te beginnen.

Tot op het wad!

Tossing Schroders / AlumnusSchipper op de boot "Zuid Holland" Bruine vloot

Via natural mentoring ben ik zo 12 jaar terug in contact met mijn eigen mentor gekomen, tot op de dag van vandaag heb ik nog regelmatig contact met mijn mentor en kan ik terecht met allerlei vragen. Mijn mentor geeft mij advies over hoe om te gaan met uitdagingen, en stelt de juiste vragen om mij nieuwe inzichten te verschaffen. Ik ben als mentee erg dankbaar voor de inzichten en ervaring die mijn mentor me meegeeft, en heeft gegeven. Het gaat dan vooral om de levenslessen die je kan toepassen op verschillende gebieden in het leven. De muziekindustrie is erg competitief, en de ontwikkeling van softskills heb ik daar goed kunnen gebruiken. Na zelf veel ervaring op te hebben gedaan in mijn vakgebied, kreeg ik steeds vaker vragen over advies of coaching, en merkte ik dat ik graag die kennis wilde delen. Vorig jaar kwam de mogelijkheid op mijn pad in de vorm van een student die hulp zocht met zijn vervolgopleiding in de creatieve sector. Ik heb toen het besluit genomen de koppeling te maken met hem als mijn eerste student mentee. Als mentor ben ik een vangnet maar ook een uitdager voor mijn mentee, en op zijn beurt geeft mijn mentee mij ook nieuwe motivatie en inspiratie die mij helpt in het verbreden van mijn eigen horizon. Ik merk dat een koppeling tussen mentor en mentee een band van geven en ontvangen is waar beide partijen veel baat bij kunnen hebben.

Cyrilo Helmus / Van mentee naar studentmentorArtiest, Creative Manager Creative Business - NHL Stenden

In september 2020 ben ik gekoppeld aan een leeftijdsgenoot van entree opleiding. Haar vraag was heel specifiek. ‘Ik ben alleen in Nederland en ik zoek ondersteuning bij school. Ik wil in februari mijn diploma halen en ik wil meer ondernemend zijn´. Een keer per week hadden we een afspraak. Ondanks corona, kerst en alle omstandigheden eromheen. We wilde graag structuur en gevoel van verantwoordelijkheid ontwikkelen. In het begin was ik degene die veel initiatief nam, ook deed ik dit bewust om haar te laten zien hoe dit moet en hoe het hier in Nederland werkt. Langzamerhand zag ik ook dat ze deze kwaliteit van mij ging overnemen. Dit was terug te zien in haar houding en haar resultaten op school. Nu zijn we zo ver dat mijn mentee haar diploma krijgt en ze mag doorstromen naar niveau 2, maar daar houdt het niet op! Voor mij was het ook een ontdekkingsreis. Ik heb geleerd dat ik door mijn kwaliteiten te delen, mijn mentee in haar eigen kracht heb gezet. Deze ervaringen hebben mij als persoon ook verrijkt en ook bewuster gemaakt van mijn eigen kwaliteiten. Dankzij deze ervaringen heb ik besloten om door te gaan studeren op het HBO.

Nadia El Maimouni / Peer mentoringROC Friese Poort, Sociaal werk

‘Sinds begin 2020 ben ik gekoppeld aan een mentee, we hebben bijna wekelijks contact en ik help hem bijvoorbeeld met het opmaken van een verslag. We hebben goed contact, wanneer mijn mentee mijn hulp nodig heeft appt of belt hij me. Ook bespreekt hij vaker persoonlijke dingen met me die los staan van school, ik vind het heel mooi om te zien hoe ambitieus hij is om een eigen bedrijf te starten, hier hebben we ook doelen voor gesteld. Goed luisteren vind ik het belangrijkste eigenschap van een mentor, hierdoor zorg je dat iemand zelf gaat nadenken over de dingen die gezegd zijn.’

Frank Hidding / BedrijfsmentorLearning Hub Friesland

‘Voordat ik een mentor had was ik mijzelf kwijt, ik wist niet goed wat ik wilde doen of hoe ik mijn toekomst moest gaan opbouwen en hoe ik mezelf kon zijn. Maar ook hoe ik de problemen waar ik tegenaan liep – of nu nog steeds loop – eerst moet accepteren en daarna pas kan oplossen.

Ik zie mijn mentor als mijn oplader, want soms voel ik me écht op. En als ik dan weer even met haar kan praten voel ik me aan het einde van het gesprek weer helemaal opgeladen en kan ik weer op mezelf vertrouwen en doorgaan.’

Olfat Shoukir / MenteeFriesland College, Zorg opleiding niv.2

‘Toen mijn mentor zichzelf introduceerde, wist ik gelijk dat dit een match voor mij zou zijn. Voor mij is hij de persoon die de verbanden legt tussen de twijfels die ik heb, waardoor mijn onzekerheden ter sprake komen en hij vervolgens tips kan geven.

Wanneer ik er behoefte aan heb, plan ik met mijn mentor een moment in waarin ik mijn gedachten met hem kan delen. Hij roostert genoeg tijd voor me in en heeft zijn volle aandacht voor mij. Dankzij mijn mentor weet ik nu bijvoorbeeld ook beter wat ik kan delen met mijn leidinggevende en hoe ik dit moet doen. Kortom, door mijn mentor kan ik mijn hoofd beter koel houden en ben ik zekerder van mezelf.’

Lysan Lancel / MenteeDiermanagement - Van Hall Larenstein

‘Tijdens de eerste kennismaking met mijn mentor was er gelijk een klik. Mijn mentor helpt mij vorm te geven aan mijn ambities en mij de kennis te geven die ik tijdens de colleges niet leer. Ik zie het als heel waardevol dat mijn mentor mij op dit vlak helpt, door zijn kennis uit de praktijk kan ik veel beter vormgeven aan wat ik later echt graag wil doen.

Eens in de maand hebben wij een gesprek, waar wij sparren over uiteenlopende onderwerpen. Die voor mij, of voor mijn mentor, belangrijk zijn. Dankzij deze gesprekken krijg ik een veel beter beeld wat ik later wil gaan doen, wat ik zie als een heel belangrijk proces.’

MenteeNHL Stenden

‘Ik ben al meer dan een jaar studentmentor binnen NHL-Stenden Hogeschool en ik heb het erg naar mijn zin. Wanneer mijn coachee vragen heeft, dan zorg ik ervoor dat ik een duidelijk antwoord heb, zodat hij/zij goed geholpen wordt. De vragen die gesteld kunnen worden variëren. Bijvoorbeeld: hoe stel ik een portfolio op, waar kan ik printen of hoe kan ik mij het beste voorbereiden voor een toets?

Kortom, ik raad iedereen aan om studentmentor te worden. Het is erg leerzaam voor een ander, maar ook voor jezelf. Het staat tevens leuk op je CV en het is goed voor je eigen ontwikkeling.’

StudentmentorNHL Stenden