Beste mentoren en vrienden van MentorProgramma Friesland,

Bent u een mentor op een natuurlijke, formele of informele manier? In een bedrijf, op school of in een community? Bent u geïnteresseerd in het ontwikkelen van uw vaardigheden en strategieën als mentor? Wilt u instrumenten leren kennen voor uw mentoring-relatie en mentoringactiviteiten?

Doe mee aan de masterclass ‘Becoming a better mentor’, met Desiree Robertson, expert trainer van de US National Mentoring Partnership.

Datum: 16 april 2024
Tijd: 14:00 uur – 17:00 uur
Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden

Voertaal van de masterclass is Engels. De masterclass is kosteloos en het wordt u aangeboden door MentorProgramma Friesland, Mentoring Europe, Verschilmakers en project Mind the Future.


Wilt u er bij zijn? Klik hier om te registeren

Over deze masterclass

In de VS mentoring field is onlangs een instrument uitgebracht dat alle kennis en inspiratie bundelt voor mensen die zichzelf als mentor beschouwen voor een ander. Het is een instrument voor het ontwikkelen van een MENTORING MIND-SET, met als titel ‘Becoming a better mentor; strategies to be there for young people’. Tijdens de masterclass gaan we ons verdiepen in de thema’s die het instrument biedt, zoals: het bouwen van zelfvertrouwen, ontwikkelen van empathie, doelen stellen en verwachtingen uitspreken, en de groei van een mentoring relatie met als gevoel: ‘we are in this together’.

De publicatie en de masterclass richten zich op het groeiende aantal mensen in de maatschappij die zich op een natuurlijke, informele of formele manier inzetten voor de ontwikkeling en succes van een ander vanuit de rol van mentor.

Over Desiree Robertson

Desiree Robertson is the director of Training and Product Design for MENTOR in the United States and is responsible for driving and executing MENTOR’s vision for quality training development and product design. Prior to MENTOR, Desiree gained extensive experience in mentoring, program management and development, curriculum development, training, and professional development by directing the local mentoring Affiliate in Tennessee. Desiree holds a graduate degree in Sociology from the University of Memphis and is a practicing Sociologist and Herbalist and a national trainer in mentoring and holistic trends.

Over ‘Becoming a better mentor’ publicatie

Created for the everyday mentor, Becoming a Better Mentor: Strategies to Be There for Young People is a free and accessible resource benefitting any adult who is looking for actionable ways to support a young person. Full of real-world advice that is relevant to our world today, it provides mentors with tangible strategies to “be there” for young people – from understanding effective online communication to practicing cultural humility and providing emotional support and empathy.

Over de serie masterclasses

De vraag naar mentoring-relaties neemt toe. Dit is het geval in het onderwijs, bij de stap naar de arbeidsmarkt en voorkomen van uitval in de maatschappij. Zo start Firda nu een eigen intern mentorprogramma, is mentoring opgenomen in het coalitieakkoord van de gemeente Súdwest-Fryslân en hebben vele organisaties zoals CJIB een intern mentorprogramma voor jong talent. De effecten van mentoring zijn breed, weten wij uit onderzoek, o.a. groei in zelfvertrouwen, persoonlijke en professionele vaardigheden en het vergroten van netwerk en ambities. Wij vinden dit een belangrijke ontwikkeling. In de afgelopen 26 jaar heeft MentorProgramma Friesland verschillende doelgroepen bediend en diverse mentoring methodieken ontwikkeld en toegepast. Dit noemen wij “mentoring vanuit de kracht” waarbij de vraag van mensen altijd centraal staat. Onze aanpak hebben wij samen met u, mentoren en vrienden van MentorProgramma Friesland en Mentoring Europe ontwikkeld. Het is nu tijd voor ons om terug te geven! Daarom bieden wij het komend seizoen een serie masterclasses aan, aan geïnteresseerden in Noord-Nederland die ook aan de slag willen met mentoring binnen hun organisatie.De aftrap van de serie master classes was is januari, met als thema het opzetten van mentoring aan jonge migranten en alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Deze master class in april is de tweede editie. Wilt u handvatten krijgen voor het verdiepen van uw mentoring-kennis? Wilt u ideeën opdoen voor uw mentoring activiteiten en trainingen? Wilt u in contact komen met experts en mentoren uit Friesland en uit Nederland? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar wat mentoring is? Sluit dan aan bij onze masterclass mentoring.

Met vriendelijke groet,
Namens team en studenten MentorProgramma Friesland,
Kamilla Gorczynska en Gysbert Bergsma

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door MentorProgramma Friesland, Mentoring Europe, Verschilmakers, Mind the Future project, Firda, NHL Stenden en VHL hogescholen