Met 6500 matches van mentoren die jongeren een zetje in de juiste richting hebben gegeven, is het MentorProgramma Friesland in 25 jaar uitgegroeid tot een belangrijke waarde die veel mensen op weg heeft geholpen. Binnenkort kan het Europees Parlement in Brussel horen wat het effect is van mentoring. Er is wat te vieren, dus… Dat feest vierde het MentorProgramma donderdagavond met mentoren, mentees en andere betrokkenen op de campus van het Friesland College.

‘Wij hebben allemaal wel eens iemand anders nodig om iets te bereiken op deze aarde.’ Zo’n 25 jaar geleden was Goodluck Dennis een van de eerste jonge studenten die via het Mentorprogramma – toen net gestart – steun kreeg van een volwassen mentor die als ‘rolmodel’ met hem in gesprek ging over de keuzes waar hij voor stond. Hij kwam uit Liberia en moest zijn weg vinden in een vreemd land. Dat werkte. Inmiddels heeft hij een universitaire opleiding achter de rug en hielp hij zelf als mentor drie jongeren op weg. ‘Zij kunnen verder. Ik heb weer ruimte voor een volgende…’

Dát is een belangrijke factor in het succes van het MentorProgramma, dat internationaal navolging kreeg. Wat begon als een project dat vooral gericht was op jonge vluchtelingen, groeide uit tot een programma voor alle studenten in mbo en hbo. En de mentees werden later vaak mentoren, die ook hun bijdrage wilden leveren en dat ook lang blijven doen.

Baken in de storm

In de coronatijd waren mentoren vaak een baken in de storm, stelde Szilvia Simon die al vrijwel vanaf het begin heel veel werk heeft verzet. Zij werd door Daan Postma – gepensioneerd directeur bij ROC Friese Poort en jarenlang nauw betrokken bij het werk – dan ook ruim in het zonnetje gezet, samen met Kamilla Gorczynska én Betty Bijvoets die vorig jaar overleed. ‘Deze drie mensen hebben ervoor gezorgd dat het project al die tijd volop bleef draaien, met veel mensen die het werk trouw bleven. Dat is belangrijk. Want mentoring was nodig, is nodig en zal nodig blijven…’

En na 25 jaar is het dan ook een goed moment om dat eens te vieren. Dat gebeurde dan ook met heerlijke hapjes die werden verzorgd door het restaurant Saray. Ook waren er allerlei activiteiten om herinneringen op te halen en achter te laten. Samen met Ritsko van Vliet gingen we dansen op klassieke discoplaatjes.  

Wij willen alle studenten van MentorProgramma Friesland, D’Drive en Horeca bedanken voor het organiseren, verzorgen en vastleggen van dit onvergetelijke feest.

(Dit artikel is geschreven door Jan Dijksma, afdeling communicatie Firda, 2022)